AIESEC

Są młodzi, odważni, i pokonują wiele kilometrów, by m. in. w Polsce szerzyć swoją kulturę w szkołach i przedszkolach, podczas sześciotygodniowych projektów. Grupa studentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu AIESEC.

Od 2017 roku zapraszamy do współpracy już nie tylko wolontariuszy z polski - Wolontariat Studencki PROJEKTOR od 2013 r. - ale też ze świata.

AIESEC to pozarządowa organizacja not-for-profit, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Została założona w 1948 r., a w Polsce działa od 1971 roku.

- Organizacja jest prowadzona przez studentów i absolwentów, którzy interesują się problemami otaczającego świata. Umożliwia swoim członkom odkrywanie własnego potencjału i rozwój, m. in. projekty oparte na wymianie studenckiej – Ewa Matuszczak koordynująca projekt współpracy

https://aiesec.pl/

Jednym z takich programów jest Global Volunteer, kierowany do młodych ludzi zainteresowanych praktycznymi doświadczeniami społeczno-kulturowymi. Wolontariat trwa zazwyczaj sześć tygodni, i mogą w nim brać udział osoby w wieku od 18 lat, niekoniecznie posiadające status studenta.

Wolontariusze, którzy pojawili się w naszym powiecie, przybyli z bardzo odległych zakątków świata, Azerbejdżanu, Chin, Korei i Libanu, Algierii, Kolumbii, Turcji, Rosji, Kanady, Meksyk, Tajlandia, Indonezji, Maroko, Hiszpanii.

Misją AIESEC jest dążenie do osiągnięcia pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Wierzymy w to, że każda młoda osoba zasłużyła na szansę, aby rozwinąć swój potencjał, dzięki czemu może pozytywnie wpływać na środowisko.

AIESEC oferuje młodym ludziom na całym świecie praktyczne doświadczenia poprzez udział w wymianach międzynarodowych, które umożliwiają im poznanie świata oraz odkrycie tego, co ma dla nich naprawdę znaczenie.

International Education to projekt wspierający Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ numer 4 – „Dobra Jakość Edukacji” .

Celem projektu jest wykreowanie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur poprzez umożliwienie interakcji z reprezentantami różnych państw oraz zwiększenie jakości edukacji poprzez dostarczanie praktycznych warsztatów. Najmłodsze dzieci w Polsce często nie mają możliwości, aby poznawać inne kultury, co w późniejszych latach może skutkować brakiem otwartości, tolerancji i ciekawości w poznawaniu świata. Projekt International Education zapewnia im taką możliwość.

Zapraszamy na Półkolonie w Wolontariatem AIESEC