PÓŁKOLONIE ZA JEDEN UŚMIECH - CZARNKÓW

Zapraszamy do udziału w półkoloni , która odbędzie się w 5-cio dniowym turnusie (od poniedziałku do piątku).

Kartę kwalifikacyjną dziecka oraz podpisany regulamin kolonisty przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego, zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz plan półkolonii wraz z dowodem zapłaty za udział można złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie w godzinach pracy szkoły.

W dowodzie wpłaty proszę wpisać: DATĘ TURNUSU I IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,

Przedstawiony program półkolonii zostanie uszczegółowiony w terminie późniejszym. Ze względu na podział uczestników na grupy poszczególne zajęcia mogą być realizowane w innym terminie, niż wskazano. Jego realizacja będzie również uzależniona od warunków pogodowych i zainteresowań uczestników. W przypadku rezygnacji z półkolonii, zwrot wcześniej wpłaconej kwoty dokonujemy tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu do poniedziałku poprzedzającego dany turnus.

Zajęcia prowadzone są w godzinach 9.00–15.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie. Każdego dnia dzieci otrzymają 2 posiłki (drugie śniadanie i obiad).

Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 -13 lat.

Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych. Wszyscy uczestnicy półkolonii muszą na każde zajęcia przynosić stroje sportowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2018 r.

Dostarczenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na półkolonię - nie potwierdzamy przyjęcia na półkolonię.

ZANIM POBIERZESZ DOKUMENTY - WYPEŁNIJ

Dokumenty do pobrania:

Karta kwalifikacyjna: Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4
Zapoznanie dziecka z regulaminem 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
HARMONOGRAM: Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4

Nr konta Bank Spółdzielczy Wieleń 47 8960 0003 0007 1299 2000 0010

 

Półkolonie Za Jeden uśmiech zachęcają dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i psychicznej od 2012 roku. W ciągu 6 lat działalności w organizacji Półkoloni Za Jeden Uśmiech zorganizowanych zostało 12 edycji. Udział w nich wzięło ponad 1000 półkolonistów. Pomagało nam w tym grono wykwalifikowanej kadry opiekunów i instruktorów. Pomocni okazali się również wolontariusze reprezentowani przez studentów z Polski i międzynarodowy wolontariat AIESEC. Półkolonia Za Jeden Uśmiech to projekt, który na stałe wpisał się do kalendarza w okresie wakacyjnym i feryjnym na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Dzięki Półkolonii dzieci mają możliwość atrakcyjnie i twórczo spędzić czas, ale również zintegrować się, podjąć wspólne działania i razem spędzić wolny czas. Stąd propozycja zorganizowania wypoczynku w miejscu zamieszkania jej uczestników – Półkolonii Za Jeden Uśmiech w Czarnkowie. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest potrzeba takiego przedsięwzięcia

 

Półkolonie Za Jeden Uśmiech

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie

Całodzienna opieka dzieci, skrojony na miarę program - sportowy, rozwojowy i atrakcyjny - zabawa i nauka poprzez zaangażowanie emocjonalne.

 

Niska cena!

Jeden turnus 165zł - pięć dni

Dwa turnusy 300zł - dziesięć dni

Trzy turnusy 450zł - piętnaście dni

 

Godzina: 9:00 – 15:00, dwa posiłki, ubezpieczenie, wykwalifikowana kadra, wolontariat młodzieżowy – Harcerze, Liceum Ogólnokształcące, Projektor – Wolontariat Studencki, AIESEC – Wolontariat Międzynarodowy.

 

09.07. - 13. 07. 2018 r. Rozwój osobisty

Strefa Integracji – poniedziałek

Gry i zabawy sportowe, prace ręczne, integracja

Strefa Rozwojowa – wtorek

Gry i zabawy sportowe, Centrum Edukacji Heweliusz, Akademia Nauki, Język angielski - Moje okno na świat - English – my windows to the world!

Strefa Turystyczna – środa

Wyjazd do Mężyka – survival – rozpalanie ogniska, rozbijanie namiotu, gry i zabawy w terenie – slacline, walka o flagę itp.

Strefa Wypoczynku – czwartek

Basen w Czarnkowie lub Obornikach w razie niepogody.

Strefa Rozwojowa – piątek

Gry i zabawy w terenie, Centrum Edukacji Heweliusz, Akademia Nauki, Język angielski – Moje okno na świat - English – my windows to the world!

Godzina 14:00 – Gala Za Jeden Uśmiech dla uczestników półkolonii wśród zaproszonych gości wspierających inicjatywę oraz rodziców półkolonistów, rozdanie pamiątkowych dyplomów Wzorowego Półkolonisty.

 

16.07. - 20. 07. 2018 r. Sportowa

Strefa Integracji – poniedziałek

Akademia Piłki Nożnej, Akademia Siatkówki, Akademia Tenisa gry i zabawy, prace ręczne integracyjne.

Strefa Sportowa – wtorek

Akademia Piłki Nożnej, Akademia Siatkówki, Akademia Tenisa.

Strefa Turystyczna – środa

Wyjazd do Mężyka – survival – rozpalanie ogniska, rozbijanie namiotu, gry i zabawy w terenie – slacline, walka o flagę itp.

Strefa Wypoczynku – czwartek

Basen w Czarnkowie lub Obornikach w razie niepogody.

Strefa Sportowa – piątek

Akademia Piłki Nożnej, Akademia Siatkówki, Akademia Tenisa.

Godzina 14:00 – Olimpiada Za Jeden Uśmiech dla uczestników półkolonii wśród zaproszonych gości wspierających inicjatywę oraz rodziców półkolonistów, rozdanie pamiątkowych dyplomów Wzorowego Półkolonisty.

 

23.07. - 27. 07. 2018 r. Artystyczna

Strefa Integracji – poniedziałek

Gry i zabawy, prace ręczne integracyjne.

Strefa Artystyczna – wtorek

Teatr, malarstwo, taniec, śpiew.

Strefa Turystyczna – środa

Wyjazd do Mężyka - survival - rozpalanie ogniska, rozbijanie namiotu, gry i zabawy w terenie – Walka o flagę itp.

Strefa Wypoczynku – czwartek

Basen w Czarnkowie lub Obornikach w razie niepogody.

Strefa Sportowa – piątek

Teatr, malarstwo, taniec, śpiew

Godzina 14:00 Wernisaż Za Jeden Uśmiech dla uczestników półkolonii wśród zaproszonych gości wspierających inicjatywę oraz rodziców półkolonistów, rozdanie pamiątkowych dyplomów Wzorowego Półkolonisty

 

30.07. - 03.08. 2018 r.

Półkolonie turystyczne – 450zł

Pięć dni ; w godzinach: 8:00 – 16:00; dwa posiłki dziennie, ubezpieczenie, opieka wykwalifikowanej kadry; wolontariat młodzieżowy – Harcerze, Liceum Ogólnokształcące, Projektor - Wolontariat Studencki, AIESEC – Wolontariat Międzynarodowy.

Półkolonie Za Jeden Uśmiech - Wielka Wyprawa Doliną Noteci

Mieszkamy w Dolinie Noteci – w Puszczy Noteckiej. Posiadamy niesamowite zasoby przyrody, z których na co dzień korzystamy, jednakże nie zawsze i nie do końca zdajemy sobie sprawę z ich piękna – bo są, bo obcujemy z nimi na co dzień. Opatrzyliśmy się i nie doceniamy częstokroć. Osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz zachwycają się: lasem – zielonością, zapachem, wodą – rzekami i jeziorami, łąkami, latającymi po niebie ptakami, i chodzącą na co dzień po drogach i polach w lesie dziką zwierzyną.

Dlatego zależy nam na pobudzeniu wrażliwości na otaczające piękno przyrody naszej Puszczy Noteckiej, w której mieszkamy u dzieci i młodzieży z naszego powiatu

Wielka Wyprawa Doliną Noteci to cykl pięciu, jednodniowych wycieczek, wyjazdów dzieci i młodzieży po Puszczy Noteckiej.

Pierwszy dzień to LAS

Las w puszczy to sosna. Zabieramy się do Mężyka nad jezioro Zdręczno, nad Rów Syzyfa. Tam też w lesie, łąkach odbywać się będą zajęcia integracyjne – Bitwa o flagę, zajęcia survivalu, slacline, podchody, a wszystko przeplatane zajęciami – edukacyjnymi z otaczającej przyrody – Dlaczego to puszcza? Skąd to jezioro? A skąd grzyby? A dlaczego bobry budują tamy? Jak chronić zasoby leśne i w jakim celu? Warsztaty edukacyjne prowadzić będzie specjalista ze Stowarzyszenia Zielonowo z Centrum Edukacji Zielonowo. Zajęcia z survivalu i zajęć drużynowych prowadzić będzie wieloletni działacz i piechur Vagabungus.

Drugi dzień to MORENA CZOŁOWA w Goraju.

Uczestnicy zwiedzą Zamek w Goraju, po którym oprowadzi pasjonata i wieloletni pracownik internatu. Dalej lekcja z leśnikiem w salach edukacyjnych Technikum Leśnego w Goraju. Poznają poroże, jak wygląda ptactwo i zwierzyna żyjąca w puszczy i jakie spełniają zadania występujące w naturze. Prawdziwa lekcja biologii na żywo. Później spacer na przepiękny punkt widokowy, skąd podziwiać można serpentyną, wstążkę Noteci i przepiękne widoki łąk. W plenerze – zajęcia z malarstwa. W drodze powrotnej zwiedzimy kościół w Lubaszu i popływamy w lubaskim jeziorze.

Trzeci dzień to ROSKO, WIELEŃ i CENTRUM EDUKACJI ZIELONOWO.

W Rosku zobaczą uczestnicy kościół neogotycki, pomnik powstańców wielkopolskich, czworobok zabudowań dawnego zajazdu, rynek a przede wszystkim pojedziemy do Kapliczki Papieża Jana Pawła II i do rezerwatu Wilcze Błoto - tam odbędzie się lekcja poświęcona ochronie roślinności, zaznajomieniu się z nią i przekonaniu, że ochrona jej jest konieczna.

Obecnie obchodzona jest rocznica powstania miasta. Dlatego tym bardziej miasto to jest godne poznania przez dzieci i młodzież z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Przejdziemy ulicami miasta, wejdziemy do wnętrz kościoła. Przeżyjemy lekcję historii w Izbie Pamięci. Pojedziemy nad rzekę Noteć, obejrzymy Pałac Sapiehów. Zwiedzimy oczyszczalnię ścieków by wiedzieć w jaki sposób uzdatnia się wodę. W Centrum Edukacji Zielonowo odbędą się warsztaty podsumowujące wiedzą o dbaniu o czystość – segregacja śmieci, oczyszczanie, jakie to są odnawialne źródła energii.

Czwarty dzień to WIELKIE GRZYBOBRANIE I PŁYWANIE.

Zwiedzimy park grzybów w Piłce. Odwiedzimy Pęckowo, dalej nadleśnictwo Potrzebowice, gdzie odbędzie się lekcja pozyskiwania drewna w sposób nie rabunkowy. W Miałach zobaczymy rzekę Miałkę w urokliwym miejscu za wsią, zobaczymy tamę w Mężyku, a później uczyć się będziemy nad jeziorem Biała jak obsługiwać się kajakami, w jaki sposób wsiadać, jak zachować bezpieczeństwo. Tego uczyć nas będzie grupa wolontariuszy ratowników WOPR z Trzcianki. Grać będziemy w piłkę plażową, bawić na placu zabaw, a wszystko z podziałem na grupy i przeplatać będzie się spacerami do lasu, gdzie poznają dzieci i młodzież jak dbać o szatę roślinną w lesie – jaka występuje i czego absolutnie z lasu wynosić nie można oraz co w ziemi piszczy? – mrówki, dżdżownice itd.

Piąty dzień to CZARNKÓW.

W Czarnkowie rozpoczniemy swój dzień od odwiedzin w Starostwie Powiatowym w dziale ochrony środowiska. Zapoznamy się z tym w jaki sposób urząd dba o nasze środowisko, jakie zadania spełniają urzędnicy, w jaki sposób się planuje pracę nad ochroną i dbaniem o nasze środowisko, jakie dokumenty to regulują. Zwiedzimy miasto – jego miejsca szczególne, pójdziemy na Marinę i do Parku, gdzie odbędzie się wielka gra edukacyjna ŚMIECIORIA, z programu edukacyjnego Aflatoun - prowadzona przez certyfikowanych edukatorów Aflatoun. W parku odbędzie się wielkie nagrodzenie, gratulacje i podziękowanie również dla zaproszonych gości i FINAŁ. I odwozy do domu.

Autokar wyjeżdżać będzie codziennie z Wielenia o 8:00 godz. wraz z uczestnikami półkolonii i zabierać będzie pozostałych uczestników z miejscowości położonych w drodze do Czarnkowa i Lubasza i dalej jechać do miejsc zwiedzania. W trzeci i czwarty dzień tylko zmieniona zostanie trasa na dogodną i odpowiednią. Planowany powrót to godzina 16:00. Obiad i drugie śniadanie otrzymywać będą w miejscach, gdzie pobyt odbywać się będzie o godzinie 14:00.

Uczestnikami półkolonii będą dzieci i młodzież w wieku od 4 do 13 lat z podziałem na grupy wiekowe, mieszkańcy różnych miejscowości i uczniowie różnych placówek edukacyjnych, które oddalone są od siebie o kilka, a często kilkanaście kilometrów. Dzięki Półkolonii dzieci mają możliwość atrakcyjnie i twórczo spędzić czas, ale również zintegrować się, podjąć wspólne działania i wspólnie spędzić czas.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Imię i nazwisko os. do kontaktu – Ewa Matuszczak

e-mail – fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com

tel. 601993400

www.fundacjacentrumwszechswiata.pl

 

Twórca Centrum Edukacji Heweliusz

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

61-815 Poznań | ul. Ratajczaka 26/6/96 | tel./fax: 61 851 91 34

www.pisop.org.pl | www.heweliusz.eu | pisop@pisop.org.pl