PÓŁKOLONIE ZA JEDEN UŚMIECH - WIELEŃ

Zapraszamy do udziału w półkolonii, która odbędzie się w 5-cio dniowym turnusie (od poniedziałku do piątku).

Kartę kwalifikacyjną dziecka oraz podpisany regulamin kolonisty przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego, zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz plan półkolonii wraz z dowodem zapłaty za udział można złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12.

W dowodzie wpłaty proszę wpisać: DATĘ TURNUSU I IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,

Przedstawiony program półkolonii zostanie uszczegółowiony w terminie późniejszym. Ze względu na podział uczestników na grupy poszczególne zajęcia mogą być realizowane w innym terminie, niż wskazano. Jego realizacja będzie również uzależniona od warunków pogodowych i zainteresowań uczestników. W przypadku rezygnacji z półkolonii, zwrot wcześniej wpłaconej kwoty dokonujemy tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu do poniedziałku poprzedzającego dany turnus.

Zajęcia prowadzone są w godzinach 9.00–15.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu oraz Hali Widowisko - Sportowej

Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 -13 lat.

Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych. Wszyscy uczestnicy półkolonii muszą na każde zajęcia przynosić stroje sportowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca 2019 r.

Dostarczenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na półkolonię - nie potwierdzamy przyjęcia na półkolonię.

ZANIM POBIERZESZ DOKUMENTY - WYPEŁNIJ

Dokumenty do pobrania:

KARTA KWALIFIKACYJNA: Termin 1 | Termin 2 
Zapoznanie dziecka z regulaminem 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica
HARMONOGRAM: Termin 1 | Termin 2

Nr konta Bank Spółdzielczy Wieleń 47 8960 0003 0007 1299 2000 0010

 

Półkolonie Za Jeden uśmiech zachęcają dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i psychicznej od 2012 roku. W ciągu 6 lat działalności w organizacji Półkoloni Za Jeden Uśmiech zorganizowanych zostało 12 edycji. Udział w nich wzięło ponad 1000 półkolonistów. Pomagało nam w tym grono wykwalifikowanej kadry opiekunów i instruktorów. Pomocni okazali się również wolontariusze reprezentowani przez studentów z Polski i międzynarodowy wolontariat AIESEC. Półkolonia Za Jeden Uśmiech to projekt, który na stałe wpisał się do kalendarza w okresie wakacyjnym i feryjnym na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Dzięki Półkolonii dzieci mają możliwość atrakcyjnie i twórczo spędzić czas, ale również zintegrować się, podjąć wspólne działania i razem spędzić wolny czas. Stąd propozycja zorganizowania wypoczynku w miejscu zamieszkania jej uczestników – Półkolonii Za Jeden Uśmiech w Wieleniu. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest potrzeba takiego przedsięwzięcia.

 

Półkolonie Za Jeden Uśmiech

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieleniu

Całodzienna opieka dzieci, skrojony na miarę program - sportowy, rozwojowy i atrakcyjny - zabawa i nauka poprzez zaangażowanie emocjonalne.

 

Niska cena!

Jeden turnus 220zł - pięć dni

Godzina: 9:00 – 15:00, dwa posiłki, ubezpieczenie, wykwalifikowana kadra, wolontariat młodzieżowy – Harcerze, Liceum Ogólnokształcące, Projektor – Wolontariat Studencki, AIESEC – Wolontariat Międzynarodowy.

 

Uczestnikami półkolonii będą dzieci i młodzież w wieku od 4 do 13 lat z podziałem na grupy wiekowe, mieszkańcy różnych miejscowości i uczniowie różnych placówek edukacyjnych, które oddalone są od siebie o kilka, a często kilkanaście kilometrów. Dzięki Półkolonii dzieci mają możliwość atrakcyjnie i twórczo spędzić czas, ale również zintegrować się, podjąć wspólne działania i wspólnie spędzić czas.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Imię i nazwisko os. do kontaktu – Ewa Matuszczak

e-mail – fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com

tel. 601 993 400

www.fundacjacentrumwszechswiata.pl

 

Miejsce składania wniosków: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.06.2019 r.