Kolorowa Szkoła - Kolorowy Świat

Kolorowa Szkoła - Cztery Pory Roku to kompleksowy program działań wychowawczych i profilaktycznych uwzględniający potrzeby naszych uczniów, jak i zasoby placówki i środowiska, w którym działamy. To autorski projekt członków naszego stowarzyszenia i nauczycieli PSP Lubasz realizowany i ewaluowany od 2012 roku.

Czytaj więcej