POŻEGANIE PANA DYREKTORA MICHAŁA FĄKI

JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY!