Fundacja

Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata proponuje edukację i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Docieramy do wewnętrznych zasobów i rozwijamy możliwości człowieka. Podnosimy jakość życia człowieka poprzez uczenie, w jaki sposób można pełniej wykorzystywać niewiarygodne możliwości swojego umysłu oraz ograniczanie napięć i stresów związanych z uczeniem oraz zapewniać będziemy opiekę podczas godzin popołudniowych dzieciom oraz wakacji letnich i ferii zimowych w formie półkolonii.

Prowadzimy działania skierowane do dzieci i młodzieży w formie edukacji skoncentrowanej na jednostce.

Odbiorcą jest przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej i średniej, który dzięki naszemu wsparciu uzyska samoświadomość i pewność swoich kompetencji. Podejmujemy działania ukierunkowane na budowanie relacji z dziećmi, rodzicami, opiekunami.

Działania nasze skierowane są nie tylko do młodzieży, ale i do osób pracujących z młodzieżą, które poszukują aktywnych i skutecznych metod pracy.

MISJA

Dzięki pasji zespołu pracowników pobudzamy do indywidualnego rozwoju, odkrywania naturalnych predyspozycji, wzmacniania silnych stron, stwarzając jednocześnie miejsce pracy.

WIZJA

Będziemy dobrze zorganizowanym i rozwijającym się Centrum Edukacji - zespołem pasjonatów, którzy wspomagają dzieci i rodziców oraz nauczycieli i opiekunów w odkrywaniu i rozwijaniu naturalnych talentów oraz pasji, uzupełniając system edukacji innowacyjnymi, sprawdzonymi działaniami opartymi na diagnozie rynku oraz potrzeb.

  

 

Ewa Matuszczak

Prezeska

 

Menedżer w oświacie - zarządzanie i organizacja, nauczycielka Wychowania Fizycznego, posiada uprawnienia do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Edukator programu Aflatoun, Spójrz inaczej, Instruktor Tańca I Aerobiku. Z Pasją Do Pracy Z Dziećmi I Młodzieżą, Szczególnie W Działalności Artystycznej, Sportowej, społecznej, animacyjnej. Społecznik I Inicjator Imprez W Szkołach Na Terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Doświadczony Realizator działań i Projektów oraz Grantów - Urząd Wojewódzki, Danone, MEN, Urząd Marszałkowski, BRE Bank, Fundacja Amicis, LGD Leader, PZU z Kulturą, MSiT, MEN, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży I Innych. Inicjator I Pomysłodawca, Założyciel Oraz Wieloletni Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Niezwykłych, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego DYNIA.

 

MIROSŁAWA
JAHNS

Rada Fundacji

 

   Nauczycielka języka polskiego. Kocha uczyć, kocha ludzi, kocha dzieci, z pasją przekazuje wiedzę i zachęca do pokochania!

 

IWONA
ŁUKANOWSKA

Rada Fundacji

 

Kochająca mama. Metodami wychowawczymi zagięłaby niejednego pedagoga i terapeutę. Cudowna przyjaciółka, otwarta na drugiego człowieka.