Fundacja

Centrum Edukacji Pozaszkolnej – CENTRUM WSZECHŚWIATA - w Czarnkowie zorientowana jest na popularyzację i promocję nowoczesnej edukacji oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Docieramy do wewnętrznych zasobów człowieka i rozwijamy jego możliwości. Podnosimy jakość życia człowieka poprzez uczenie, w jaki sposób można pełniej wykorzystywać niewiarygodne możliwości swojego umysłu oraz ograniczanie napięć i stresów związanych z uczeniem oraz zapewniać będziemy opiekę podczas godzin popołudniowych dzieciom oraz wakacji letnich i ferii zimowych w formie półkolonii.

Prowadzimy działania skierowane do dzieci i młodzieży w formie edukacji skoncentrowanej na jednostce. Odbiorcą jest przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej i średniej, który dzięki naszemu wsparciu uzyska samoświadomość i pewność swoich kompetencji. Działania prowadzone będą w formie działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej w formie: kursów, warsztatów, spotkań cyklicznych, wyjazdów zorganizowanych, zorganizowanego wypoczynku na terenie miasta oraz poza nim, szkoleń dla rodziców i opiekunów, wolontariatu, współpracy z podmiotami, które wspierają rozwój talentów i predyspozycji młodych, organizowanie eventów, koncertów, odczytów.

Podejmujemy działania ukierunkowane na budowanie relacji z dziećmi, rodzicami, opiekunami i dziadkami. Działania nasze skierowane są nie tylko do młodzieży, ale i do osób pracujących z młodzieżą, które poszukują aktywnych i skutecznych metod pracy.

   

MISJA:

Dzięki pasji zespołu pracowników pobudzamy do indywidualnego rozwoju, odkrywania naturalnych predyspozycji, wzmacniania silnych stron jednostki, stwarzając jednocześnie miejsce pracy dla osób najuboższych. Jesteśmy liczącą się na rynku jednostką świadczącą usługi na rynku edukacyjnym w regionie. Sukcesywnie poszerzamy terytorium działania przyczyniając się do wzrostu jakości życia i zadowolenia z życia zarówno pracowników jak i naszych klientów.

   

WIZJA:

Będziemy dobrze zorganizowanym i rozwijającym się Centrum Edukacji - zespołem pasjonatów, którzy wspomagają dzieci i rodziców oraz nauczycieli i opiekunów w odkrywaniu i rozwijaniu naturalnych talentów oraz pasji, uzupełniając system edukacji innowacyjnymi, sprawdzonymi działaniami opartymi na diagnozie rynku oraz potrzeb. Dzięki pasji zespołu pracowników pobudzamy do indywidualnego rozwoju, odkrywania naturalnych predyspozycji, wzmacniania silnych stron jednostki. Ponadto dajemy miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, przyczyniamy się dzięki temu do podniesienia jakości ich życia i reintegracji społecznej.

 

Ewa Matuszczak Prezeska

 

Menedżer w oświacie - zarządzanie i organizacja, nauczycielka Wychowania Fizycznego, posiada uprawnienia do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Edukator programu Aflatoun, Spójrz inaczej, Instruktor Tańca I Aerobiku. Z Pasją Do Pracy Z Dziećmi I Młodzieżą, Szczególnie W Działalności Artystycznej, Sportowej, społecznej, animacyjnej. Społecznik I Inicjator Imprez W Szkołach Na Terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Doświadczony Realizator działań i Projektów oraz Grantów - Urząd Wojewódzki, Danone, MEN, Urząd Marszałkowski, BRE Bank, Fundacja Amicis, LGD Leader, PZU z Kulturą, MSiT, MEN, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży I Innych. Inicjator I Pomysłodawca, Założyciel Oraz Wieloletni Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Niezwykłych, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego DYNIA.

 

MIROSŁAWA
JAHNS

Rada Fundacji

 

   Nauczycielka języka polskiego. Kocha uczyć, kocha ludzi, kocha dzieci, z pasją przekazuje wiedzę i zachęca do pokochania!

 

IWONA
ŁUKANOWSKA

Rada Fundacji

 

Kochająca mama. Metodami wychowawczymi zagięłaby niejednego pedagoga i terapeutę. Cudowna przyjaciółka, otwarta na drugiego człowieka.