Równać Szanse

 OKG Równać Szanse 2018 

Notecki Camp Janka z Czarnkowa