-> Opis Projektu

Program "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

Janko z Czarnkowa to postać historyczna, która wpisała się na stałę w historii. Baczny obserwator, spisywał dzieje i pozostał zapisany w historii Polski. I tacy są młodzi: uczestnicy projektu - młodzież ambitna, posiadające określone zainteresowania, zaangażowana w działanie teatru, muzykę, wolontariatu, sport, turystykę. To młodzież z małych miejscowości lub wiosek. W grupie przeważają dziewczęta. To młodzież ambitna choć wciąż szukająca swoich zainteresowań. Część z nich już ma swoje pasje i stara się je rozwijać (jest to grupa inicjatywna projektu). Bardzo często ograniczają się tylko do jednego źródła poznania świata jakim jest internet. To medium, które zajmuje ich bardzo. Tam szukają rozwiązań problemów, które spotykają i są w tym całkiem dobrzy. Brakuje im jednak alternatywnych źródeł informacji i krytyki źródła. Robisz coś z nimi dajesz im szansę korzystania z Internetu w planowaniu. I to jest ich. Chcą to pielęgnować więc się starają bardziej i Internet nie wystarcza, sięgają po inne źródła wiedzy. Notecki Camp - to przestrzeń, którą sami zaproponowali i zaaranżowali jako przestrzeń do spełniania się. To cykl tras wędrownych, jeździeckich i kajakowych działań w Puszczy Noteckiej, która wszechogarnia naszą okolicę. Ale i coś dal ducha- Camp przeplatany teatrem, który jest uzewnętrznieniem tego co kryje się w sercach młodych.  Sami poszukiwać będą tematu do scenariusza, który powstanie w wyniku wspólnej pracy i zostanie przygotowany na Czarnkowskie Dni Teatru, pokazany społeczności lokalnej , jako wielka odsłona młodych “kronikarzy” Janka z Czarnkowa. Młodzież planować będzie swoje trasy piesze, rowerowe, kajakowe. Będą wykonywać treningi sprawnościowe na skałkach wspinaczkowych, slacline, strzelać z łuku, biegać, przeplatane będą te działania aktywnością związaną z teatrem i dramą. Teatrem w tworzeniu spektaklu teatralnego, który powstanie w wyniku obserwacji rzeczywistości i problemów otaczających młodych, tworzenie wspólnie scenariusza, scenerii, reżyserowania go, tworzenia muzyki do niego. Całość działań obserwowana będzie przez wnikliwych kronikarzy - dziennikarzy, bacznych obserwatorów wszelkich działań, poczynań, wpadek i sytuacji, które uwiecznione zostaną na “taśmach” kamery i stworzony zostanie obraz mający na celu zrelacjonowanie tego czym projekt żył - Notecki Camp - Janka z Czarnkowa! W zależności od etapu projektu młodzi będą podejmować nowe działania, które zmuszą ich do przyjmowania kolejnych dla osiągnięcia ustalonego celu. Dzięki temu rozpoczną proces grupowy dający możliwość rozwoju wymienionych poniżej umiejętności (m.in. jak podejmować decyzje, co wybrać, co odpuścić). Dzięki temu będą oni mogli utwierdzić obraz samych siebie jako osób zaradnych, kreatywnych i potrafiących się odnaleźć w ukierunkowanej aktywności grupowej. W trakcie trwania projektu młodzi podzielą się na trzy grupy przypisane poszczególnym działaniom – turystyczna, teatralna i kronikarska jednakże nie na stałę, i rotacja w grupach będize dla zmian ról.