III Targi Produktu Lokalnego Miasto i Gmina Wieleń Z natury najlepsze, 17.06.2018r.

 III Targi Produktu Lokalnego Miasto i Gmina Wieleń Z natury najlepsze, 17.06.2018 r.